Disclaimer

Wettelijke kennisgeving met betrekking tot het gebruik van deze website.

Deze website is eigendom van Auto- en schadebedrijf B. van der Vegt V.O.F. Door deze website te raadplegen of te gebruiken gaat u akkoord met onderstaande condities. Als u hier niet mee akkoord gaat mag u deze website niet raadplegen of gebruiken.

Copyright.

© Copyright 2007 B. van der Vegt V.O.F., Oudeweg 2, 7722 KZ DALFSEN, Nederland. All rights reserved.

Intellectueel eigendom.

Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in een database, geupload, gedisplayed, verzonden of op welke manier ook, elektronisch, mechanisch, gedrukt, gefotografeerd verspreid worden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B. van der Vegt V.O.F. Met uitzondering van het feit dat u een kopie van de informatie op deze site op een computer mag downloaden voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het veranderen van (informatie op) deze website of gebruik van (de informatie op) deze website voor enige andere reden is een inbreuk op het copyright en overige rechten van B. van der Vegt V.O.F.

Aansprakelijkheid.

In geen geval is B. van der Vegt V.O.F. aansprakelijk voor enig verlies of incidentele, directe of indirecte schade resulterend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van (de informatie op) deze website, zelfs niet als B. van der Vegt V.O.F. geattendeerd wordt op de mogelijkheid dat dit soort schade zou kunnen ontstaan.

Garantie.

Deze website en alle informatie op deze website wordt aangeboden op een ‘as is’ basis. B. van der Vegt V.O.F. geeft géén expliciete of impliciete garanties over de volledigheid, prestaties, accuraatheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en geschiktheid voor gebruik ten behoeve van een specifiek doel van deze website en alle informatie op deze website.

Laatste wijziging.

Deze wettelijke kennisgeving is voor het laatst bijgewerkt op 4 december 2007.

Toepasbaar recht.

De bovenstaande condities zijn opgesteld naar Nederlands recht. Enig dispuut voortkomend uit deze condities zal alleen voor een Nederlandse rechtbank gebracht kunnen worden.